ANTIK LEO > PREKLADY ▪ Tlmočenie ▪ Vyučovanie > Prekladové publikácie > Atlas striech

Atlas striech

Preklad knihy E. Schunck, H. J. Oster, R. Barthel, K. Kiessl: Dachatlas. Geneigte Dächer

Táto publikácia sa komplexne venuje problematike šikmých striech. Zachytáva ich dejinný vývoj počnúc tradičnými materiálmi a končiac modernými strešnými krytinami. Venuje sa nosným sústavám striech, riešeniu konštrukčných detailov a nájdeme v nej aj príklady veľmi zaujímavých realizovaných stavieb. V spolupráci s odbornými konzultantmi doc. Ing. Jozefom Fučilom, PhD. a doc. Ing. Walterom Waradzinom, PhD. sme riešili problémy súvisiace s odbornou terminológiou v oblasti šikmých striech a v niektorých prípadoch sme vytvorili aj nové pojmy.

Vydavateľstvo JAGA ju vydalo v roku 2003.