ANTIK LEO > PREKLADY ▪ Tlmočenie ▪ Vyučovanie > Prekladové publikácie > Moderné fasády

Moderné fasády

Preklad knihy: A. Watts: Moderne Baukonstruktion Fassaden (Moderne Construktion Facades)

Čitateľ má možnosť zoznámiť sa so stavebnými materiálmi, technológiami budovania a stavebnofyzikálnou analýzou obalových konštrukcií. Jednotlivé kapitoly sa venujú využitiu kovu, skla, betónu, muriva, plastov a dreva na opláštenie budov. Príklady riešení sú podložené pôdorysmi, rezmi a detailmi s dôrazom na vonkajší obvodový plášť alebo obklad. Ďakujem za spoluprácu odbornému konzultantovi doc. Ing. Jozefovi Fučilovi, PhD., ktorého rady si vysoko cením a ktoré vo veľkej miere dopomohli k úspešnému vydaniu tejto publikácie.

Vydavateľstvo JAGA ju vydalo v roku 2007.