ANTIK LEO > PREKLADY ▪ Tlmočenie ▪ Vyučovanie > Prekladové publikácie > Poruchy stavieb

Poruchy stavieb

Preklad knihy J. Blaich: Bauschäden. Analyse und Vermeidung

V tejto publikácii autor analyzuje príčiny vzniku porúch stavieb, navrhuje možné riešenia a upozorňuje na spôsoby predchádzania vzniku porúch. Podľa prof. Ing. Zuzany Sternovej, PhD., ktorá mi ako konzultantka poskytla nenahraditeľnú pomoc pri upresňovaní odbornej terminológie, by táto publikácia nemala chýbať v knižnici žiadneho stavebného inžiniera a pomôže aj svojpomocným stavebníkom.

Vydavateľstvo JAGA ju vydalo v roku 2001.