ANTIK LEO > PREKLADY ▪ Tlmočenie ▪ Vyučovanie > Prekladové publikácie > Poruchy striech

Poruchy striech


Preklad knihy: W. Holzapfel: Typische Schäden am Dach

Táto publikácia opisuje poruchy striech, s ktorými sa autor stretol počas svojho znaleckého pôsobenia. Dokumentuje chyby projektantov a remeslníkov a umožňuje všetkým poučiť sa z chýb iných, nezopakovať ich a zabrániť tak vzniku závažných porúch, ktorých odstránenie je často veľmi nákladné.

Vydavateľstvo JAGA ju vydalo v roku 2008.