ANTIK LEO > OBRAZY Z BRAZÍLIE > SARRO na MZ SR

SARRO na MZ SR


Pri príležitosti ukončenia projektu Klinika očnej prevencie Ministerstvo zdravotníctva SR pripravilo tlačovú konferenciu a vo vstupnej hale ministerstva otvorili výstavu obrazov pre nevidiacich


Táto výstava má upozorniť na dôležitosť prevencie pri znižovaní rizika vzniku slepoty.


Na tlačovej konferencii sa zúčastnila ministerka zdravotníctva SR a o. i. aj riaditeľka a prvý podpredseda Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorí predstavili aj tvorbu nevidiacich a slabozrakých

členov výtvarnej skupiny Svetlo.