ANTIK LEO > OBRAZY Z BRAZÍLIE > SARRO v EUROVEA

SARRO v EUROVEA


Výstava klasických malieb a malieb s výrazne štruktúrovaným povrchom a so zapracovanými odkazmi v Braillovom písme, ktoré môžu spoločne „vidieť“ a vychutnať vidiaci i nevidiaci – vidiaci zrakom a nevidiaci hmatom.

Cieľom výstavy bolo pomôcť pri začleňovaní nevidiacich do bežného života vidiacich. Súčasťou výstavy bolo aj predvádzanie práce vodiaceho psa, ktorý je nenahraditeľným pomocníkom každej nevidiacej alebo čiastočne zrakovo postihnutej osoby.

Návštevníci mali možnosť nechať sa viesť vodiacim psom, pričom mali zakryté oči. Na chvíľu tak mohli zažiť neistý pocit nevidiaceho, uvedomiť si dôležitú úlohu vodiaceho psa a snáď si o to viac vychutnať to obrovské šťastie v živote, že po chvíli mohli odložiť tmavé okuliare a „slobodne“ a bez obmedzenia pokračovať vo svojej ceste.

Reportáž TV Bratislava si môžete pozrieť tu so začiatkom na 13. minúte.