ANTIK LEO > OBRAZY Z BRAZÍLIE > SARRO v Galantskom osvetovom stredisku

SARRO v Galantskom osvetovom stredisku
Správa o výstave na rtv.krea

Správa o výstave na GalantaOnline