ANTIK LEO > PREKLADY ▪ Tlmočenie ▪ Vyučovanie > Prekladové publikácie > Stavebné konštrukcie II

Stavebné konštrukcie II

Preklad knihy D. Neumann, U. Weinbrenner, U. Hestermann, L. Rongen: Baukonstruktionslehre 2

Druhý diel rozsiahlej dvojdielnej publikácie úzko nadväzuje na prvý diel, ktorý vyšiel v roku 2005 a venuje sa konštrukčným systémom ako aj jednotlivým prvkom. Zameriava sa na riešenia šikmých striech, plochých striech, komínov, vetracích šácht, okien, dverí, ľahkých obvodových stien, posuvných dverových a stenových prvkov, schodov, rámp a výťahov. V spolupráci s doc. Ing. Jozefom Fučilom, odborným konzultantom slovenského vydania, som sa snažila nachádzať čo najvýstižnejšie a najvhodnejšie vyjadrovacie prostriedky v slovenčine.

Vydavateľstvo JAGA ju vydalo v roku 2006.