ANTIK LEO > PREKLADY ▪ Tlmočenie ▪ Vyučovanie > Prekladové publikácie > Stavebné konštrukcie I

Stavebné konštrukcie I

Preklad knihy D. Neumann, U. Weinbrenner, U. Hestermann, L. Rongen: Baukonstruktionslehre 1

Prvý diel rozsiahlej dvojdielnej publikácie je prekladom knihy, ktorá má v Nemecku dlhú tradíciu. Jej prvé vydanie pochádza z roku 1909 a toto je preklad jej 33. úplne prepracovaného a rozšíreného vydania. Doc. Ing. Jozef Fučila, ktorý mi poskytoval veľmi významnú podporu pri riešení pojmov z oblasti zemných prác, základových, betónových, oceľobetónových konštrukcií, stien, skeletov, fasád, stropov, balkónov, podlahových konštrukcií, ich krytín, podlahového vykurovania, inštalácií v podlahách, obkladov stropov a podhľadov, priečok, v úvode k slovenskému vydaniu vyslovil vieru, že táto publikácia poslúži širokej odbornej verejnosti a prispeje k zvyšovaniu odbornej úrovne pracovníkov stavebnej praxe.

Vydavateľstvo JAGA ju vydalo v roku 2005.